مراقبت بعد از ليزر درماني شبكيه

مراقبت بعد از ليزر درماني شبكيه


١ ) ليزر درماني شبكيه،  درمان ضايعات شبكيه بكمك امواج ليزر است و با ليزيك كه عمل جراحي برداشتن عينك بكمك امواج ليزري است و همچنين با لنز كه در عمل جراحي اب مرواريد جاگذاري مي شود، متفاوت است.

اين دستورات فقط و فقط در مورد ليزر درماني شبكيه صحيح است.


٢ ليزر درماني شبكيه يك درمان سرپايي است و نياز به ناشتايي قبل از عمل،  نياز به بيهوشي و  نياز به بستري در بيمارستان ندارد. بعد از انجام ليزر ميتوانيد به منزل برويد.


٣بدنبال ليزر درماني شبكيه، ديد مختصر تار مي شود. يك علت تاري ديد ، استفاده از قطره هاي باز كننده مردمك براي انجام ليزر درماني شبكيه است كه بخصوص ديد نزديك را تار مي كند و همچنين سبب حساسيت به نور مي شود كه معمولا در عرض چند ساعت بهبود مي يابد. دليل ديگر براي تاري ديد، نور شديد دستگاه است كه براي ديدن شبكيه حين ليزر درماني ، روي شبكيه تابانده ميشود. اين نور سبب غير فعال شدن رنگدانه هاي بينايي شبكيه شده و مدتي زمان مي برد كه اين رنگدانه ها دوباره فعال شوند. دليل ديگر تاري ديد، خود امواج ليزر است كه براي درمان شبكيه استفاده ميشود. اين تاري ديد معمولا در عرض چند ساعت تا يك روز بعد از ليزر بهبود ميبابد، اما بيمار ممكن است تا مدتي بدنبال ليزر تغييراتي در بينايي خود حس كند كه ميتواند بشكل حساسيت به نور، افت ديد در نور، ديدن لكه هاي سياه در ميدان ديد، ديدن لكه هاي رنگي، تغيير ديد رنگ ، افت ديد در تاريكي، ديدن جرقه در تاريكي باشد. اكثر اين علائم گذرا بوده و با گذشت زمان بهبود مي يابند.


٤ ) توجه داشته باشيد كه بعلت كاهش ديد ناشي ازليزر، از انجام كارهايي كه نيازمند ديد دقيق است و يا كارهايي كه در صورت افت ديد ميتوانند خطرافرين باشند( نظير رانندگي، عبور از عرض خيابان، عبور از راه پله، كار با چاقو و وسايل برنده و ...) پرهيز كنيد. بهتر است كه يك نفر همراه داشته باشيد كه تا منزل شما را همراهي كند. بدنبال ليزر درماني ، شخصا رانندگي نكنيد.مطالعه، نگاه كردن تلويزيون محدوديتي ندارد، اما ممكن است بعلت كاهش ديد بعد از ليزر ، اذيت شويد.


٥ ) بعد از ليزر معمولا نياز به استفاده از عينك آفتابي نيست، مگر در موارد حساسيت زياد به نوركه استفاده از عينك افتابي كمك كننده است.


  ٦  )  در تعدادي از بيماران، انجام ليزر درماني با درد هنگام ليزر و بعد از ان همراه است. به همبن دليل به بيماران( بويژه بيماراني كه قبلا درد ليزر درماني راتجربه كرده اند ) توصيه مي شود كه ٤ ساعت و يك ساعت قبل از ليزر درماني قرص مسكن خوراكي مصرف كنند. بيماران ميتوانند همان مسكني را كه براي سردرد و دردهاي نظير ان مصرف ميكنند، استفاده كنند. توجه داشته باشيد كه مصرف بعضي از مسكنها براي دسته اي از بيماران كه مشكلات زمينه اي مانند بيماري گوارسي و كليوي دارند، ممنوع است. در انتخاب مسكن خوراكي به اين نكته توجه كنيد.  ٧ ) خيلي از بيماران بدنبال ليزر درماني انتظار بهبود سريع ديد دارند و عدم بهبود ديد در روزهاي بعد از ليزر سبب نگراني انها و در دسته اي ازبيماران چه بسا سبب عدم ادامه درمان شود. بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه بطور كلي ليزر سبب بهبود ديد نميشود و از بدتر شدن ببماري در گذر زمان جلوگيري ميكند. ليزر حتي ممكن است كه در اوايل درمان ديد را  نيز بدتر كند.بيماراني كه ليزر نميكنند در گذر زمان بيماريشان پيشرفت ميكند و افت ديدشان بيشتر ميشود.


٨ ) بدنبال ليزر شبكيه ،  از نظر استحمام و يا شستن سر و صورت و ورود اب به چشم محدوديتي نيست.، مگر انكه بعلت ديگري نظير عمل جراحي كاتاراكت و يا تزريق داخل چشمي، محدوديتي وجود داشته باشد. براي ليزر شبكيه از لنزهاي خاص استفاده ميشود كه بكمك ژل خاصي روي چشم قرار ميگيرد. بعد از ليزر ميتوانيد اين ژل را با اب ولرم بشوييد.


٩ ) بعد از ليزر نياز به استفاده از قطره  چشمي خاصي نيست. اگر قبل از ليزر از قطره خاصي استفاده ميكنيد، مصرف ان را طبق دستور قبلي ادامه دهيد.


١٠ )  از نظر اشپزي، گرد و  غبار، نور و هواي سرد، چشم ليزر شده فرق خاصي با چشم سالم ندارد.