مراقبت بعد از عمل اب مرواريد

مراقبت بعد از عمل اب مرواريد


اين دستورات مربوط به بيماراني است كه تحت عمل جراحي اب مرواريد و جاگذاري لنز داخل چشمي قرار گرفته اند.


 1.  ١) در هنگامي كه چشم شما هنوز پانسمان است، لازم نيست قطره بريزيد، در اين زمان ممكن است براي شما مسكن خوراكي و يا قرص استازولاميد تجويز شده باشد كه طبق دستور داده شده، مصرف كنيد.

 2. ٢) بعد از هوشيار شدن، رژيم غذايي و مصرف داروهاي قبلي به روال عادي برميگردد. اگر داروي اسپيرين بخاطر عمل جراحي قطع شده است، بدنبال عمل جراحي مصرف ان را از سر بگيريد. مصرف داروي قند و انسولين طبق روتين و دستور قبلي از سر بگيريد، مگر انكه پزشك بيمارستان به شما دستور ديگري داشته باشد.

 3. ٣) پانسمان چشمتان را معمولا پزشك برميدارد. توجه داشته باشيد كه ديد چشم عمل شده بلافاصله  بعد از برداشتن پانسمان ممكن است خيلي شفاف و واضح نباشد. از اين مسئله نگران نباشيد.

 4. ٤) بعد از برداشتن پانسمان، استفاده از قطره هاي چشمي را شروع كنيد. معمولا بدنبال عمل دو قطره زير تجويز ميشود:
 5.  قطره بتامتازون چشمي هر دو ساعت و 
 6. قطره كلرامفيكل چشمي هر شش ساعت.
 7. اگر زمان مصرف قطره در طي خواب فرا برسد، لازم نيست براي استفاده از قطره بيدار شويد
 8. اگرزمان مصرف دو قطره با هم فرا برسد، بهتر است كه بين استفاده از دو قطره حداقل ده دقيقه فاصله بدهيد
 9. مقدار مصرف هر نوع قطره، هميشه يك قطره است. بهتر است اندكي سرتان را به پشت خم كنيد ، مختصر پلك پايين را به پايين بكشيد و يك قطره در گودي بين چشم و پلك بريزيد. اگر مطمئن نيستيد كه قطره وارد چشم شده است ، يك قطره ديگر بريزد.
 10. معمولا قطره كلرامفنيكل تا يك هفته مصرف ميشود و بعد از ان قطع ميشود. اما مصرف قطره بتامتازون بمدت ٥-٦ هفته ادامه داده ميشود و هر هفته مصرف ان كم ميشود . ميتوانيد بشكل زير مصرف ان را كم كنيد
 11. هفته اول هر دو ساعت (غير از ساعات خواب)،
 12. هفته دوم هر ٤ ساعت( تقريبا روزي ٥ بار)، 
 13. هفته سوم هر ٦ ساعت( روزي ٤بار)، 
 14. هفته چهارم هر ٨ ساعت( روزي ٣بار)، 
 15. هفته پنجم هر ١٢ ساعت( روزي ٢ بار) و 
 16. هفته اخر روزانه يكبار. دو هفته اخر مصرف بتامتازون معمولا همزمان است با ويزيت ماه اول بعد از عمل جراحي.
 17.  
 18. ٥) معمولا محل عمل جراحي اب مرواريد، بخيه نميشود، به اين دليل بسيار در مقابل ضربه و فشاراسيب پذير است. از خاراندن، مالش و فشار به چشم عمل شده ، دوري كنيد  زيرا ممكن است سبب باز شدن زخم و جابجايي لنز شود. به همين دليل يك محافظ چشمي ، روي چشم شما قرار ميگيرد. اين محافظ نقش سپر در مقابل ضربه احتمالي، فشار و يا مالش اتفاقي را دارد. پشت محافظ، چشم بايد باز باشد و حتي ميتوانيد از سوراخهاي محافظ ببينيد. محافظ را ميتوانيد با چسب يا باند كشي روي چشم عمل شده قرار دهيد. بسياري از بيماران سوال مي كنندكه تا چه وقت محافظ را استفاده كنند و ايا شب لازم است ان را استفاده كنند؟ بايد توجه داشته باشيد كه با گذشت زمان مقاومت محل عمل بيشتر شده و بعد از چند ماه مثل زمان قبل از عمل ميشود. نياز به محافظ در روزهاي اول بعد از عمل جراحي بيشتر است. بهتر است هنگام خواب از محافظ استفاده شود تا از ضربه هاي احتمالي ناشي از مالش چشم و برخورد با گوشه بالش و پتو  در هنگام خواب جلوگيري شود. در صورت حضور در جاي شلوغ نظير خيابان، مترو اتوبوس، مهماني و مجالس حتما ازمحافظ  استفاده كنيد. در صورتي كه در خانه بچه كوچك داريد و يا بچه كوچك به ديدارتان امده است، حتما از محافظ استفاده كنيد. بهتر است بمدت ٣-٤ هفته از نوه هاي خود مراقبت نكنيد، زيرا كودكان ممكن است سبب اسيب چشم شوند.

 19. ٦) ورود اب به چشم بعد از عمل جراحي ممنوع است. زيرا ممكن است سبب ورود ميكروب به داخل چشم و شروع عفونت شود. اين احتمال بعد از چند روز كم ميشود.بهمين دليل از وارد كردن اب به چشم حين شستن صورت يا استحمام جلوگيري كنيد. ميتوانيد بعد از چند روز از عمل جراحي، صورت تان رابشوييد يا استحمام كنيد. بهتر است اين كار را با چشم بسته انجام دهيد تا اب وارد چشمتان نشودشنا تا چند هفته اول بهتر است انجام نشوداز بخار اب ، سونا و spa بمدت يك ماه دوري كنيد. بهتر است در هفته هاي اول بعد از عمل، براي شستشوي سر از شامپو بچه استفاده شود.

 20. ٧)  روز اول بعد از عمل را استراحت كنيد. در روزهاي اول بعد از عمل از گرد و خاك ، باد، مواد محرك شيميايي، و دود دوري كنيد. از كار بدني شديد، ورزش شديد، بلند كردن اجسام سنگين، خم شدن، سجده پرهيز كنيدكارهاي معمولي، دفتري و همچنين مطالعه و تماشاي تلويزيون را ميتوان از همان ابتدا شروع كرد. اگرچه ممكن است بدليل ديد نامناسب اوايل عمل ، يك مقدار خسته كننده باشد. توجه داشته باشيد كه روزهاي اول بعد از عمل جراحي، ديد ممكن است كامل نباشد. به همين دليل از انجام كارهايي كه نياز به ديد دقيق دارند مثل رانندگي، خلباني، كار با ماشين الات دقيق و خطرناك در صورتيكه ديدتان مناسب نيست دوري كنيد. بعد از برگشت ديد، انجام اين كارها بلامانع است. رانندگي در شب در روزهاي اول بعد از عمل ممكن است با حساسيت به نور همراه باشد.شروع مجدد كار در محيط هاي الوده و باز ، پر از دود ،گرد و خاك و يا مواد محرك ( مثل وايتكسبهتر است با تاخير باشد.

 21. ٨) بعد از عمل جراحي كاتاراكت، براي معابنه مجدد مراجعه كنيد. معمولا معاينه بعد از عمل، روز اول، هفته اول و ماه اول بعد از عمل جراحي انجام ميشود. طبق نظر  پزشك معالج ممكن است فاصله بين معاينات كم شود. هميشه از پزشك خود، زمان معاينه مجدد را بپرسيد.

 22. ٩) علائم و نشانه هاي كم اهميت بدنبال عمل: وجود اين علائم دليل مراجعه به پزشك نيست
 23. ديدن تصوير موجدار و يا كج ديدن و يا سايه دار ديدن اجسام. اين بعلت عدم تطابق چشم با لنز است و با گذر زمان كم ميشود.
 24. خونريزي زير ملتحمه كه بصورت خونريزي در بافت سفيد چشم ديده ميشود. اين علامت بدليل اسيب ديدن عروق سطحي چشم ايجاد ميشود و در عرض يك تا دو هفته از بين ميرود.  
 25. احساس خشكي و با احساس خراش يا حالتي مثل فرو رفتن سوزن در چشم. اين علامت ناشي از زخم محل جراحي اب مرواريد است و با گذشت زمان از ببن ميرود
 26. مختصر ترشح و چسبيدن مژه ها عادي است.

 27. ١٠) علائم مهم بعد از عمل جراحي اب مرواريد كه در صورت بروز ان ، سريع به پزشك خود مراجعه كنيد:
 28. درد شديد كه با مسكن معمولي كم نشود
 29. افت ديد پيشرونده، 
 30. قرمزي شديد چشم، 
 31. ترشح شديد، و 
 32. ايجاد مگس پران و جرقه 
 33. اين علايم ميتوانند دال بر عفونت داخل چشمي و يا  پارگي شبكيه باشد.

 34. ١١)  بعد از عمل جراحي معمولا نمره عينك قبلي عوض ميشود و ممكن است كه عينك قبلي شما، برايتان مناسب نباشد. معمولا در فاصله يك تا دو ماه بعد از عمل ، نمره عينك ثابت شده و ميتوان عينك دور يا نزديك نجويز كرد. در صورت حساسيت به نور ميتوان از عينك افتابي استفاده كرد

 35. ١٢) هنگام استفاده از قطره هاي چشمي، مواظب باشيد كه نوك قطره با مژه و با پلك تماس پيدا نكند، زيرا سبب الودگي قطره ميشود. بعد از باز كردن قطره ، قطره ها معمولا بمدت سه تا چهار هفته قابل استفاده هستند. كلرامفنيكل توليدي بعضي از كارخانه هاي دارو سازي، بعد از باز شدن بايد در يخچال نگهداري شود. اين اطلاعات را از روي برچسب دارو بخوانيد.

 36. ١٣)  اگر قبل از عمل جراحي، تحت درمان با قطره چشمي ديگري بوده ايد، براي مصرف يا عدم مصرف ان، با پزشك خود مشورت كنيد. در صورت نياز به ادامه ان( معمولا داروهاي ضد فشار چشم ادامه داده ميشوند)،از قطره هاي نو استفاده كنيد، زيرا قطره هاي باز ممكن است الوده شده باشد و خطر عفونت داخل چشمي را بالا ببرد

 37. ١٤)  مواد ارايشي بعلت اينكه مواد محرك دارند، و ميتوانند سبب نحريك چشم و حتي عفونت چشم شوند، بهتر است در چند هفته ابتدايي استفاده نشوند

 38. ١٥)  روزهاي اول بعد از عمل جراحي، ممكن است چشم مختصر ترشح داشته باشد و سبب چسبيدن مژه ها شود. هميشه ترشحات چشم را پاك كنيد. بهتر است اين كار را با گوشه يك گاز استريل انجام دهيد، اگر ترشحات خشك شده است، روي ان قطره كلرامفنيكل و يا قطره اشك مصنوعي بريزيد و سپس ان را پاك كنيد.